Stránky

14. ledna 2015

Podpořme změnu české legislativy týkající se osiva

Na blogu Vysněná zahrada jsem se dočetla o zajímavé aktivitě pana Marka Kvapila. Tento zahradník a sběratel odrůd ve formě semínek se rozhodl adresovat ministru zemědělství Marianu Jurečkovi otevřený dopis, ve kterém navrhuje změnu zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Tento zákon stanovuje velice přísná pravidla pro výměnu a prodej semen zemědělských plodin a v podstatě znemožňuje malopěstitelům nakládat s osivem, které není registrováno a schváleno. Marek Kvapil proto navrhuje umožnit v limitovaném objemu nakládání s osivem například starých či krajových odrůd.

30. ledna se pan Kvapil s ministrem zemědělství sejde, pokud ho tedy chcete podpořit, stáhněte si text z jeho stránek, přidejte podpis a pošlete naskenované nebo poštou do 28. ledna na jeho adresu.
Podpoříme tak rozmanitost okolo nás...

Žádné komentáře:

Okomentovat